Top Color:
Main Color:
Bottom Color:

 

Følg med på noen av mine oppgaver som frilansjournalist

og som vitenskapelig assistent ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

Masteroppgaven publisert her under januar 2017

(Denne siden er under oppbygging. Innlegg våren 2017 er ikke 100%på plass)

 

Fritt Ords studentstipend
03 januar 2017

Fritt Ords studentstipend

Studentstipendet, tildelt august 2015, er knyttet til min masteroppgave.

Om masteroppgaven:

 

Prosjektet omhandler bildets operative og performative makt, og Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU uttaler i forbindelse med innstillingen til Fritt Ord:


Forskningsutvalget ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) vurderer prosjektets tema og metodevalg som særdeles relevant for utlysningen, og anbefaler tildeling av stipend fra Fritt Ord.

(sitat innstilling)

 

Bildet har en sterk posisjon i vår kultur, men samtidig avviser mange bildet. Mest kjent er religiøs avvising av bilder, men også innen vitenskapen på 1960- og 70-tallet var det stor bildefiendtlighet. Mange forskere var svært uenig om visuelle fremstillinger av mikroskopiske enheter forklarte eller forledet når kunnskap skulle erverves.

Polariseringen mellom bildeelskere, ikonoduler, og bildemotstandere, ikonoklaster, og likeledes det brede feltet mellom ytterlighetene, sier noe om bildets makt. 

Mitt prosjekt tar utgangspunkt i en artikkelserie i en avis der artikkelen illustreres av fotografier som viser detaljer i og utenfor en rettssal. Redaksjonen valgte å unnlate å publisere bilder av gjerningsmannen. 

 

Å velge bort bilde av gjerningsmannen – spørsmål jeg stiller meg:

Sviktet avisen ytringsfriheten ved å velge bort bilder av tiltalte?

Hvilken makt ligger det i å sensurere avbildninger av gjerningsmannen? 

Hva forteller valget om avisens oppfatning av bildets operative og/eller performative kraft? 

Hvorfor må bilder ufarliggjøres/undertrykkes, eller bare antyde? 

Kan denne praksisen sies å være en form for ikonoklasme eller iconoclash?

 

 


 

Fra Fritt Ords hjemmeside:

Fritt Ords studentstipend

 


 
I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Se oversikten over de eksisterende tilbudene nedenfor. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, og søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene.

I løpet av studieåret 2014-15 vil stipendordningen bli utvidet til å omfatte flere andre læresteder. 

Studenter som ikke er knyttet til noen av universitetene/høyskolene i oversikten, men som arbeider med masteroppgaver med spesiell relevans for Fritt Ords formål, kan søke midler i Fritt Ords ordinære søknadsrunder. Se informasjon om frister og behandlingstider. Søknaden bør inneholde en grundig prosjektbeskrivelse, budsjett, karakterutskrift og anbefaling fra veileder eller andre fagpersoner.

 

 

 

 

Hentet 15.8.2015 fra: http://www.frittord.no/
Logo gjengitt med tillatelse fra Fritt Ord.

Comment function is not open

Mediateksten

Merethe Willassen

Smedbakken 4

7549 Tanem


Mobil: 

909 48 494

Epost: 

mediateksten@gmail.com

 

Levert arbeid til:

Foreldre & barn
Vi Menn
KlæbuPosten
LA Verran-Namdalseid
Ranheimavisa
Selbyggen
Sorgenfri

Alt materiale produsert av Mediateksten 

er opphavsrettsbeskyttet.

Bilderesultat for facebook logo Flere foto og artikler på FB

  

   

 

Medlem av Norsk Journalistlag 

og har pressekort.